Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 75/1 położonej w obrębie Tyrawa Solna