Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 757 położonej w Kostarowcach