Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 804 położonej w obrębie Dobra