Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 810 położonej w Dobrej