Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 824/1 położonej w Dobrej