Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 826 położonej w obrębie Trepcza