Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 838 położonej w miejscowości Raczkowa