Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki nr 87/23 położonej w obrębie Załuż