Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 87/23 położonej w Załużu