Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki nr 987/3 położonej w Srogowie Górnym