Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 115/5, położonej w miejscowości Bykowce