Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 148/73 położonej w miejscowości Międzybrodzie