Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 241/1 położonej w miejscowości Tyrawa Solna