Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 279/6 położonej w miejscowości Dębna