Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 293 położonej w Jędruszkowcach