Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 309/6 oraz 348/11 położonych w miejscowości Bykowce