Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 312/1 i działkę nr 312/2, położone w miejscowości Sanoczek