Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 324/5 i działkę nr 324/3 położone w miejscowości Sanoczek