Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 334/28 i część działki oznaczonej nr 334/35, położonej w miejscowości Czerteż