Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 3613/1, położonej w miejscowości Niebieszczany