Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 379 położonej w miejscowości Sanoczek