Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 379 , położonej w miejscowości Sanoczek