Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 439 położonej w miejscowości Mrzygłód