Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 516/2 , położonej w miejscowości Tyrawa Solna