Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część działki oznaczonej nr 528 położonej w Tyrawie Solnej