Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmującej część działki oznaczonej nr 604, położonej w miejscowości Mrzygłód