Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej działki oznaczone nr 329 i 330 położone w Dębnej