Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1135, położonej w miejscowości Mrzygłód