Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1189/2, położonej w miejscowości Mrzygłód