Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 1236/4, położonej w obrębie Niebieszczany