Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 13 położonej w miejscowości Tyrawa Solna