Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 163/21, położonej w miejscowości Załuż