Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 169/4 położonej w miejscowości Międzybrodzie