Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 202 położonej w miejscowości Międzybrodzie