Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 219/1, położonej w obrębie Hłomcza