Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 239/3 położonej w miejscowości Dębna