Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 239/1 położonej w Dębnej