Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 242/2, położonej w miejscowości Dębna