Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 299 położonej w miejscowości Tyrawa Solna