Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 307/1 położonej w obrębie Sanoczek