Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 321 położonej w miejscowości Tyrawa Solna