Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 326/2 położonej w obrębie Mrzygłód