Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 329, położonej w miejscowości Raczkowa