Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 34/4 położonej w Srogowie Dolnym