Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 38 położonej w miejscowości Srogów Dolny