Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 381/2, położonej w miejscowości Falejówka