Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 3850/1, położonej w obrębie Niebieszczany