Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 402 położonej w Dębnej