Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, oznaczonej działką nr 44, położonej w miejscowości Tyrawa Solna