Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oznaczonej działką nr 595 położonej w miejscowości Mrzygłód